ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คำศัพท์และไวยากรณ์ญี่ปุ่นที่มักสับสน
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : KruPeace Japanese
ผู้แต่ง : KruPeaceJapaneseTutor
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คำและไวยากรณ์ในภาษาญี่ปุ่นที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน แปลเป็นภาษาไทยแล้วได้ความหมายใกล้เคียงกัน จนแยกความแตกต่างได้ยาก จึงเป็นปัญหาของผู้เรียนส่วนใหญ่ที่มักสับสนและไม่เข้าใจวิธีการใช้คำและไวยากรณ์ ทำให้ไม่มั่นใจในการพูด เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการสื่อสาร