ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Chinese for Real Life ภาษาจีนในชีวิตจริง
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : -
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : คำศัพท์ ประโยคภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวัน ประโยคสุภาพ เรียนรู้ด้วยตนเองเริ่มจากพินอิน