ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

English for Junior High Schoolers จบครบใน 1 เล่ม ภาษาอังกฤษสำหรับมอต้น
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : Chomphunut Smith
ผู้แต่ง : Chomphunut Smith
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือเล่มนี้ครูได้ทำการรวบรวมและสรุปเนื้อหาสาระวิชาภาษาอังกฤษของชั้นมัธยมต้น (ม. 1- 3) ที่ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการทบทวน ย่นระยะเวลาการเรียน และเตรียมตัวสอบแบบจบครบในเล่มเดียวค่ะ  ครูได้พยายามครอบคลุมและเขียนอธิบายแต่ละเรื่องไว้ให้ได้ชัดเจนที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากนักเรียนคนไหนพื้นฐานภาษาอังกฤษยังอ่อนปวกเปียกมากระดับที่ว่าแทบจะเป็นศูนย์ ควรกลับไปเรียนรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษมาให้ดีสักหน่อยนะคะและจะทำให้การทบทวนเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะ