ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Short Note สรุปฟิสิกส์ ม.ปลาย ฉบับเตรียมหน้าห้องสอบ
หมวด : คู่มือเตรียมสอบ
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ผู้แต่ง : ศักดิ์นรินทร์ นัตธิลม
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  รวบรวมเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบง่าย ๆ กระชับ ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นเนื้อหาที่สำคัญ และจำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย สิ่งสำคัญต้องรู้ และความถี่ในการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเตรียมตัวสอบสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งยังมีข้อสอบเก่า เพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนความเข้าใจเป็นระยะ และเพิ่มความแม่นยำในการทำข้อสอบในสนามจริงต่อไป