ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

การสอนงาน ปรึกษาและดูแล
หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : Herminia Ibarra
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่สำคัญในฐานะผู้บริหารก็คือ การส่งเสริมผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบุคลากร แล้วจะมีวิธีใดที่ดีไปกว่าการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล ? การพัฒนาทักษะในฐานะของผู้สอนและผู้ให้คำปรึกษานั้นจะช่วยคุณแก้ปัญหาการดำเนินงานที่มีอยู่ และยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ดียิ่งขึ้น โดยหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณตระหนักถึงประโยชน์จากการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล รวมทั้งรู้ลำดับขั้นตอนของการสอนและการให้คำปรึกษาอย่างถูกต้อง ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้ >> การปรับปรุงทักษะหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน >> การกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการสอนงาน >> การวางแผนและการเตรียมการสอนงาน >> เส้นแบ่งระหว่างการสอนงานและการให้คำปรึกษาดูแล