ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เทคนิคการสอนงาน
หมวด : จิตวิทยา-การลงทุน
สำนักพิมพ์ : เอ็กเปอร์เน็ท
ผู้แต่ง : Patty McManus (แพตตี้ แม็คมานัส)
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :     หากคุณกำลังมองหาวิธีการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา พัฒนาศักยภาพการทำงานของทีมงาน ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากขึ้นกว่าเดิม และต้องการที่จะเรียนรู้วิธีการสอนงานที่ทรงประสิทธผล หนังสือเล่มนี้คือช่วยสำคัญที่จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกเวลาที่เหมาะสมต่อการสอนงานได้ และเข้าใจการกำหนดวาระการสอนงานอย่างตรงจุดมุ่งหมาย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนการสอนงานได้อย่างเหมาะสมตามความต้องการ ยิ่งไปกว่านั้น ในเล่มยังได้รวบรวมแบบทดสอบตนเอง และตัวอย่างจากชีวิตจริง ที่เอื้อต่อการฝึกฝนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นที่พึ่งพาแก่คนทำงานและนักบริหาร ในทุกสถานการณ์ และทุกสถานที่ สารบัญ ส่วนที่ 1 การสอนงาน : หลักการพื้นฐาน บทที่ 1 การสอนงานคืออะไร? บทที่ 2 เมื่อใดจึงควรเริ่มสอนงาน บทที่ 3 วิธีพัฒนาทักษะการสอนงาน บทที่ 4 กระบวนการสอนงาน บทที่ 5 การสอนงานให้เหมาะกับความต้องการ ส่วนที่ 2 เคล็ดลับและเครื่องมือสำหรับการสอนงาน บทที่ 6 เครื่องมือสำหรับการสอนงาน บทที่ 7 ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนงาน