ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ฉลาดทำใจ
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : วงกลม
ผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ฉลาดทำใจเป็นหนังสือที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้รู้จักวิธีการจัดการใจของตัวเอง ยามทุกข์ก็ทุกข์อย่างมีสติ ยามสุขก็สุขโดยไม่ประมาท ในชีวิตคนเราต้องเจอกับเรื่องที่ไม่คาดฝันเสมอ ดังนั้นฉลาดทำใจจึงนำเสนอหลักปฏิบัติตามพุทธศาสนาอย่างง่ายๆ เพื่อดับทุกข์ เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่สามารถทำได้ โดยได้นำมาทำภาพประกอบน่ารัก สวยงาม เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น เพื่อให้เป็นหนังสือธรรมะที่อ่านได้ทุกเพศทุกวัย