ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

เจ้าฟ้านักพัฒนา รัตนเทพแห่งแผ่นดินของปวงชนชาวไทย
หมวด : สารคดี-ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ภานุศร เครือปัญญาดี
ยอดคงเหลือ : 3
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าผู้มีพระมหากรุณาธิคุณจิตและเป็นผู้ทรงงานกระทำมหาประโยชน์แก่ชนชาวไทยมานับทศวรรษ พระองค์ไม่เคยหยุดยั้งการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเลย ทรงเป็นเจ้าฟ้านักพัฒนา ขัตติยนารีแห่งสยามประเทศอย่างแท้จริงในหัวใจของชาวไทยทุกคน "