ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สวนสวย ด้วยมือคุณ
หมวด : บ้านและสวน
สำนักพิมพ์ : ยิปซีกรุ๊ป
ผู้แต่ง : ยุคคล  จิตสำรวย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : “รู้จักและเข้าใจ” ไม้ดอก ไม่ประดับ นานาพันธุ์ที่หาได้ในประเทศไทย พร้อมเข้าใจวิธีการปลูก ดูแล รักษา และการนำมาใช้ในสวนสวยของคุณ