ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือนักเดินทาง(ชุดดินแดนในฝัน) ฝรั่งเศส
หมวด : ท่องเที่ยว
สำนักพิมพ์ : อทิตตา พับลิเคชั่น
ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการเที่ยวรอบโลก
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  ฝรั่งเศส ประเทศที่แสนงดงาม แหล่งกำเนิดศิลปะหลายยุคหลายสมัย วัฒนธรรมที่หยั่งรากลึก และแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติที่หนักแน่นมั่นคง ในอีกมุมหนึ่ง...สีสันแห่งชีวิตคนเมืองยังคงดำเนินต่อไป พร้อมกับบางคนที่กำลังปลดปล่อยจินตนาการให้ล่องลอยไปในดินแดนแห่งนี้..